İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışanı, işvereni ve işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme durumlarını inceleyip, riskleri minimize etmenize yardımcı olan bilimsel çalışmalar yapan uzmandır

Risk Analizi

İş yerinde mevcut olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bunların riske dönüşme olasılıklarını değerlendirerek, derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır

Acil Durum Planı

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Bu eğitimdeki amacımız, çalışanlara karşılaşabilecekleri riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli önlemleri öğretmek ve temel iş sağlığı güvenliği bilincini oluşturmaktır

Yangın Güvenliği

Çalışma ortamında yangın çıkarabilecek riskleri önceden tespit ederek önlemler almak, çıkması halinde can ve mal kaybını engelleyerek ortam güvenliğini sağlamayı hedefler

Ortam Gözetimi

6331. sayılı kanun gereğince tehlike sınıfı ve çalışan personel sayısına göre uzmanlarımız ve hekimlerimiz çalışma ortamında gözetim yapar

İSG Danışmanlığı

6331.sayılı kanun gereğince işverenlere düşen yükümlülükler hakkında bilgilendirmede bulunulur

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İş Yeri Hekimi

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak muayeneler yapar ve sağlık raporlarını düzenler.

İş Yeri Hemşiresi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, izlemesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

İşe Giriş Raporu

Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılır, ve işe giriş muayene formu hazırlanır.

Periyodik Muayeneler

İşyerinin tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak yönetmelikte belirtilen sürelerde periyodik muayene tekrarlanır.

Sağlık ve Güvenlik Planı

Sağlık ve güvenlik hedefleri doğrultusunda ilgili politikalar belirlenir ve yazılı döküman haline dönüştürülüp, işveren ve çalışanlar bilgilendirilir.

MEVZUAT

Mevzuat

6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.Resmi Gazete için tıklayınız.

Tehlike Sınıfı

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Çalışma Süreleri

29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’lerine göre toplam dakika olarak aşağıda çalışan kişi sayısını yazarak hesaplayabilirsiniz :

Çalışan Sayısı :           

İSG Uzmanı
İşyeri Hekimi
Sağlık Personeli
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

SERTİFİKALARIMIZ

Yetki Belgemiz

SÜRECİMİZ

1

TEKLİF ALIN

2

ÖN İNCELEME

3

ISG KATİP SÖZLEŞME

4

RİSK ANALİZİ

5

PERİODİK MUAYENE

6

ACİL EYLEM PLANI

6

EĞİTİM

6

YIL SONU RAPORU

HEMEN TEKLİF ALABİLİRSİNİZ

FİRMA ADI

SEKTÖR

ÇALIŞAN SAYISI

İL/İLÇE

TELEFON

MAİL ADRESİ

MESAJ

İletişim Bilgileri

Fikir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Danışmanlık A.Ş.
Sultan Orhan Mah. 1122 Sok. No:20/C Gebze/Kocaeli
Tel: +90 (262) 644 86 16
E-mail: info@fikirosgb.com.tr